برگزاری مسابقات آزمایشگاهی دبیرستان های منطقه 13

آزمون کتبی مسابقات آزمایشگاهی دبیرستان های دخترانه منطقه 13 در دبیرستان شهدای 7 تیر در روز چهارشنبه 18 فروردین 95 برگزار شد

شما اینجا هستید: صفحه نخست اخبار اطلاعیه مدرسه