برگزاری جشن بادبادکها (17 مرداد97)

برگزاری جشن بادبادکها با حضور دانش آموزان دبیرستان هفتم تیر

در این جشنواره که با حضور مدارس منطقه 13 و با همکاری شهرداری برگزار گردید دانش آموزان با یکدیگر به رقابت پرداخته و در این میان پارمیس محسنی از دبیرستان هفتم تیر اول شد

گزارش تصویری