دیدار مدیران متوسطه 2 با ریاست جدید منطقه 13

دیدار مدیران متوسطه 2 با ریاست جدید منطقه  13 جناب آقای حسینی 

دراین دیدار  سرکار خانم حدادی مدیریت دبیرستان هفت تیر ضمن تبریک به آقای حسینی برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند

گزارش تصویری