عید بر همگان مبارک

عید سعید غدیر خم بر تمامی مسلمین جهان مبارک باد

علی در قلب هر نیکو سرشت است

علی بر اهل ایمان سر نوشت است

چه عیدی بهتر از عید ولایت

علی دروازه باغ بهشت است 

گزارش تصویری