قابل توجه متقاضیان سرویس

اولیای محترمی که در سامانه سرویس ثبت نام نموده اند می بایست .....

اولیای محترمی که در سامانه هوشمند سرویس ثبت نام نموده و پرینت آنرا به مدرسه تحویل داده اند جهت عقد قرارداد با در دست داشتن چک طرح جدید از روز شنبه مورخ 97/06/10 تا روز دوشنبه مورخ 97/06/19 به سرکار خانم فیروزی مراجعه فرمایند