پروژه مهر دبیرستان تابستان 1397

بانام خدا و باسلام و درود به روان شهدای مظلوم کربلا

 از کلیه عوامل اجرایی پروژه مهر کمال تشکر رادارم، همکاران بسیار عزیز در قسمت معاونت آموزشی ،معاونت اجرایی ،معاونت  پرورشی ،مالی،سرویس ،خدماتی و کلیه بزرگوارانی که با مدرسه همکاری داشتندهمچنین اولیای خیر و همراه که همواره همراه مدرسه بوده اند.

 الحمدلله تابستان پربار و پرکاری را گذراندیم واکنون که روزهای پایانی شهریور ماه را سپری می کنیم، در حال آماده سازی مدرسه برای باز گشایی و دیدار دختران بسیار عزیزم و طنین هیاهو وشادی و شور در مدرسه می باشیم.

           حدادی

مدیر دبیرستان هفت تیر   

گزارش تصویری