فرا رسیدن تاسوعای حسینی تسلیت و تعزیت باد

مشکت به دوشت بود و اشکم را گرفتی

ماهی و از خورشید هم غم را گرفتی

بی شک یداللهی که پرچم را گرفتی

دادی دو دستت را دو عالم را گرفتی

گزارش تصویری