آغاز سال تحصیلی

فرارسیدن ماه مهر پیشاپیش گرامی باد

بوی پاییز می آید

بوی باران ، بوی زندگی

بوی عشق و درس و هم بالندگی

امید است با یاری خداوند متعال و سعی و تلاش دانش آموزان سالی پر بار داشته باشیم

گزارش تصویری