تقویم اجرایی دبیرستان در سال 97/98

اولیای محترم میتوانند جهت دریافت فایل pdf تقویم اجرایی به منوی سایت /اهداف /تقویم اجرایی مراجعه نموده فایل را دانلود نمایند