برگزاری مراسم 13 آبان و روز دانش آموز

برگزاری مراسم روز دانش آموز 13 آبان و روز ملی استکبار ستیزی و اهدا هدیه به کلیه دانش آموزان

گزارش تصویری