حضور دانش آموزان پایه دوازدهم در جشن میلاد

حضور دانش آموزان پایه دوازدهم در جشن میلاد پیامبر با هنرمندی آقای حسن ریوندی

گزارش تصویری