کسب مقام در رشته ژیمناستیک

دانش آموزان پر تلاش دبیرستان در رشته ژیمناستیک در سطح منطقه موفق به کسب مقام شدند

در این راستا سرکار خانم مهتا محسنی مقام دوم و سرکار خانم حنانه اسدی مقام سوم را کسب نمودند

گزارش تصویری