اردوی پایه دهم دبیرستان

برگزاری اردوی پایه دهم در ادروگاه ابوذر دارآباد

گزارش تصویری