کسب مقام در رشته شطرنج و دو

با توکل بر خداوند متعال و سعی و کوشش دانش آموزان دبیرستان هفت تیر دانش آموز مهسا قنبری در رشته شطرنج مقام دوم را در سطح منطقه کسب نمود و همچنین دانش آموزان ملینا تهوری و پارمیس محسنی مقام دوم دور صحرا نوردی را کسب نمودند

گزارش تصویری