بازدید ریاست محترم منطقه 13

بازدید ریاست محترم منطقه 13 از نمایشگاه دبیرستان

ریاست محترم منطقه 13 جناب آقای حسینی و همکاران محترمشان از نمایشگاه مدرسه انقلاب و دست سازه های دانش آموزان بازدید کردند

گزارش تصویری