غرفه دبیرستان هفت تیر در مصلی تهران

غرفه دبیرستان هفت تیر در هفتمین جشنواره ملی مدرسه انقلاب در مصلی تهران

گزارش تصویری