افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان

افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان هفت تیر در مسابقات قرآن و نهج البلاغه در سطح منطقه

گزارش تصویری