شهادت امام علی (ع) تسلیت باد

شب قدر خدا به دنبال بهانه‌ای برای بخشش بندگان است
امشب تو بهانه بخشش گناهانم باش یا علی…
التماس دعا

گزارش تصویری