تسلیت تاسوعا

آب شرمنده عباس شد .

فرا رسیدن تاسوعای حسینی تسلیت باد