برگزاری کلاسهای مشاوره و آموزشی اولیا(تیر ماه 97)

مدبریت دبیرستان در راستای برنامه های آموزشی دبیرستان هفتم تیر نسبت به برگزاری با برنامه و مداوم جلسات آموزشی برای اولیا و دانش آموزان پایه دوازدهم اقدام نموده است هدف این کلاسها آماده نمودن خانواده هاو  دانش آموزان برای رسیدن به اهداف عالیه می باشد

گزارش تصویری